Danish Life Science Law Association

DALILA er en forening for Life Science jura i Danmark

Om os

Danish Life Science Law Association (DALILA) er en forening for Life Science jura i Danmark.

Foreningen har til formål gennem offentlige debatarrangementer at fremme kendskabet til sektoren og dens særlige regulatoriske vilkår. Samtidig ønsker foreningens medlemmer – der tæller såvel industrien som dens rådgivere – et upolitisk forum, der kan medvirke til at sikre en høj faglig standard og et øget samarbejde mellem industrien og dens rådgivere for at sikre de bedst mulige vilkår for Life Science virksomheder i Danmark.

Ved Life Science industrien forstås her virksomheder og institutioner, der udvikler, fremstiller eller markedsfører lægemidler, bioteknologiske produkter, medicinsk udstyr, fødevarer eller kemiske produkter, herunder kosmetik, samt tjenesteydelser i tilknytning til sådanne produkter.

Foreningen optager medlemmer, der interesserer sig for juridiske forhold inden for Life Science industrien i Danmark

Læs mere om:

Bestyrelsen

Kontakt foreningen

Bliv Medlem eller sponsor

Vedtægter

Referater fra generalforsamlinger