Danish Life Science Law Association

Bliv medlem eller sponsor

Som medlem af foreningen kan du deltage i vores arrangementer, hvor du får mulighed for at møde en masse kollegaer fra juraens Life Science verden.
Medlemskab er åbent for alle med interesse inden for juridiske emner relateret til Life Science industrien.

Et medlemskab er personligt og koster DKK 750 årligt ekls. moms. Kontingentet opkræves for ét kalenderår ad gangen uanset indmeldelsestidspunktet.

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt ved henvendelse til Danske Advokater på forening@danskeadvokater.dk. Udmeldelse kan kun ske til den 1. januar og med mindst en måneds varsel. Udmeldelse anses automatisk som sket, hvis kontingentet ikke er betalt én måned fra forfaldsdatoen.

Det er desuden muligt at blive sponsor af DALILA for at støtte op om foreningens aktiviteter. Dette sker ved oprettelse af en af nedenstående to typer sponsorater:

A. Guld Sponsorat – DKK 5.000 årligt ekls. moms

Sponsoratet indbefatter medlemskab for 1 person.
Sponsoren er berettiget til at få sit navn og logo printet på foreningens hjemmeside samt alt materiale der udleveres på foreningens arrangementer.

B. Premium Sponsorat – DKK 10.000 årligt ekskl. moms

Sponsoratet indbefatter medlemskab for op til 5 personer.
Sponsoren er berettiget til at få sit navn og logo printet på foreningens hjemmeside samt alt materiale der udleveres på foreningens arrangementer.

Udfyld formularen nedenfor, hvis du ønsker at blive medlem eller sponsor af DALILA.

Når du har trykket “SEND” vil du snarest modtage informationer om, hvordan du skal indbetale hhv. kontingent eller sponsorat.


    Guld sponsoratPremium SponsoratPersonligt medlemskab