Danish Life Science Law Association

DALILA er en forening for Life Science jura i Danmark

Danish Life Science Law Association (i daglig tale DALILA) er en uafhængig forening, der har som overordnet formål at udbrede kendskabet til den danske Life Science-sektor og dens juridiske problemstillinger samt at virke for og bidrage til en høj faglig standard inden for rådgivning i og til sektoren.

DALILA blev stiftet i januar 2019 med henblik på at skabe et upolitisk forum uafhængigt af firmainteresser, der arbejder for at sikre de bedst mulige vilkår Life Science-sektoren i Danmark. Life Science-sektoren er underlagt megen særregulering, der skaber juridiske udfordringer af en særlig karakter. For at den danske Life Science-sektor kan vedblive i en førende position, vil DALILA gerne understøtte og bidrage til erfaringsudveksling om sektorens juridiske forhold og fastholdelse af et stærkt juridisk miljø.

Foreningens medlemmer tæller således repræsentanter fra lægemiddel-, biotek- og medicoindustrien samt eksterne eksperter og rådgivere såsom konsulent- og advokathuse, der alle beskæftiger sig med juridiske problemstillinger inden for Life Science-sektoren i Danmark. Foreningens brede medlemsskare er reflekteret i foreningens bestyrelse, der står for driften af DALILA.

Alle med interesse for den danske Life Science-sektor og dens juridiske vilkår og som i øvrigt ønsker at beskæftige sig med de emner, som foreningen virker for, kan blive medlem af DALILA.

Foreningen virker navnlig gennem de faglige, sociale arrangementer, som foreningen afholder for dens medlemmer og andre interesserede. Foreningens aktiviteter har fokus på de aktuelle eller tilbagevendende problemstillinger, som den danske Life Science-sektor står over for. DALILAs arrangementer afholdes på engelsk eller dansk afhængigt af målgruppe og oplægsholdere.

Læs mere om medlemskab her.